ABOUT US

คนแบบ “VICTOR” คือ คนที่มีมุมมองและทัศนคติในการสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต ในรูปแบบใหม่ ต้องการประสบความสำเร็จในแบบของตัวเอง โดยไม่ย่ำอยู่บนรอยเท้าใคร

 

ความสำเร็จไม่ใช่แค่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในบัญชี ไม่ใช่แค่ทุกคนยอมรับ ไม่ใช่สิทธิพิเศษ ที่ได้รับมากกว่าคนอื่น แต่คือการได้กำหนดอนาคตและเส้นทางของตัวเอง ออกแบบการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วย Passion และพลังสร้างสรรค์

ความท้าทายคือลมลมหายใจของชีวิต กล้าใช้ชีวิต กล้ายอมรับในการตัดสินใจของตัวเอง

เปิดโอกาสให้ชีวิตได้พบประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ

 

ความสำเร็จไม่ใช่การทะยานสู่จุดที่สูงสุดเท่านั้นแต่ยังหมายถึง การพาชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง

 

พบเรื่องราวของการทำงานและแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จของคนต้นแบบ VICTOR ได้ที่นี่

ARTICLE

VIDEO

EVENTS