“เวลาพูดถึง ความฝัน จะดูเป็นสิ่งล่องลอย จนกว่าจะมองในเชิงความใฝ่ฝัน เพราะจะมีเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทำงาน กระบวนการจัดการ
ถึงจะทำให้ความฝันเป็นรูปเป็นร่างและประสบความสำเร็จได้ การมีความฝัน มี passion เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเอง ถ้าไม่มีการตั้งกระบวนการ
กระบวนการคิด การศึกษา และทำงานอย่างสม่ำเสมอ ความฝันนั้นก็คงไม่เกิด”

 

หมู พลพัฒน์ อัศวะประภา
อาซาว่า กรุ๊ป
Asava

 

#BeTheVICTOR #TeamMooAsava

Related Post :
Share It!