จากคุณหนึ่ง วิทิตนันท์ โรจนพานิช…คนไทยคนแรกที่สามารถปีนยอดเขา Everest ได้สำเร็จ

#BeTheVICTOR #CIMBThaiBank

Related Post :
Share It!