“บทเรียนครั้งสำคัญจากความล้มเหลวของชีวิต

สอนให้ผมรู้ว่าอย่ายึดติด และเวลาล้มจะต้องรู้จักลุก

และที่สำคัญอุปสรรคต่างๆ จะค่อยพัฒนาตัวเราให้ก้าวไปต่อได้

อย่างแข็งแกร่งมากขึ้น”

-จันทร์ศรีษร มณีฉาย–

ผู้บริหาร สอบติด แอปพลิเคชัน

#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank

Related Post :
Share It!