ที่ไม่อยากทำธุรกิจของครอบครัวนี่ต้องถามก่อนว่า
เพราะอะไร ไม่เป็นตัวตนอะไรอย่างนี้
คือทุกอย่างก็ไม่มีตัวตนอยู่แล้ว
ทุกอย่างทำตามตลาดอยู่แล้ว
ฉะนั้นเราต้องคิดว่า สิ่งที่พ่อแม่ทำมายากลำบาก
ไม่อยากให้มันหลุดไป อยากให้มันโตขึ้นๆ
อยากให้เขาเห็นว่า มันโตขึ้นๆ

-พราวนรินทน์ เรืองฤทธิเดช-
ชาตรามือ

#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank

CIMBTHAIBank

Related Post :
Share It!