เทพศิริ สุขโสภา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เชื่อว่า “เส้นหนึ่งเส้นสร้างชีวิตได้ เส้นที่ขีดเขียนตอนเด็กๆ นั้นกลายเป็นภาษาที่เราพูดด้วย ถ้าผู้ใหญ่เข้าใจตรงนี้ ให้ดินสอกับเด็ก เด็กจะรักภาษา รักถ้อยคำ ถ้อยความ ทั้งความรู้และความรู้สึก”

มาร่วมค้นพบแรงบันดาลใจในการใช้เส้นสร้างชีวิตของ เทพศิริ สุขโสภา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

เทพศิริ สุขโสภา

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

Related Post :
Share It!