คนที่อยากจะเป็น Food Stylist

ก็ต้องหาหนทางที่จะต้องไปสู่ที่เราอยากจะเป็นให้ได้

เขาคิดกันอย่างไร วิธีคิดของเขา

แล้วเราจะนำมาปรับให้เป็นตัวเรา

เราจะคิดอย่างไร

– เอกรินทร์ อยู่สุขสมบูรณ์

ฟู้ดสไตลิสต์

#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank

Related Post :
Share It!