ถามใจคุณดูว่า “จะยอมหมดอาชีพเพราะปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก หรือจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันโลก?”

สำหรับ Satoshi Yoshioka ศิลปินที่ฝึกแต่การวาดภาพสีน้ำมันมาตลอดชีวิต เมื่อยุค Digital เริ่มมาถึง เขาต้องเจอกับปัญหาในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานเป็นอิลลัสเตรเตอร์ นี่คือข้อจำกัดที่เขาต้องทลายให้ทันกับการเปลี่ยนไปของโลก

เขาใช้เวลา 3 ปี จากการฝึกฝนอย่างหนักถึงจะทำได้ ในขณะที่ศิลปินคนอื่นใช้เวลาแค่ปีเดียวเท่านั้น

อะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาข้ามผ่านมาได้ จนกลายมาเป็นศิลปินอิลลัสเตรเตอร์ ที่มีชื่อเสียงระดับเอเชีย

BE THE VICTOR ขอเชิญคุณมาร่วมค้นพบแนวคิดของ Satoshi Yoshioka ไปด้วยกัน

SATOSHI YOSHIOKA
LIIUSTRATOR&ARTIST

Related Post :
Share It!