“คนเป็นตัวจักรเฟืองอันสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างเคลื่อนไหวไปได้ อันนี้มันเป็นหัวใจของการทำงานเลยนะ
ถ้าคนมันไม่ดีหรือว่าใช้ไม่ได้สำหรับงานนั้นก็ต้องเลือกที่ใช้ได้ เลือกที่เหมาะสมกับงาน
ต้องยึดจุดนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียว จะไปเอาดินฟ้าอากาศ สิ่งแวดล้อมอะไรอย่างอื่น
มาเป็นจุดสำคัญไม่ได้เลย ต้องลงที่คนเท่านั้น แล้วค่อยว่าอย่างอื่นทีหลัง

 

หัวใจของการพัฒนาคน คือ ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี เพราะคนเราเนี่ยพัฒนาจากการได้เห็นตัวอย่าง
เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ถ้าเราเป็นหัวหน้างาน หรือแม้กระทั่งเป็นเพื่อนร่วมงาน เราก็สามารถแสดง
ให้เขาเห็นได้ว่า การเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี เราก็จะมีอิทธิพลทางความคิดความอ่านของเขาได้
เพราะฉะนั้นการที่เป็นหัวหน้าคน มันก็ต้องเสียสละหลายอย่างเหมือนกัน

 

เพราะบางครั้งเราไม่อยากจะปฏิบัติอย่างนั้น เราก็เบื่อ เราก็มีความเป็นมนุษย์ เราก็อยากจะอยู่เฉยๆ
หรือเราจะอยากจะไปเล่น ไปทำอะไรอย่างอื่น ที่ไม่ใช่จะมานั่งพัฒนาคนอยู่ แต่เมื่อหน้าที่จำเป็น
ที่จะต้องทำ เราก็จำเป็นที่จะต้องฝืนใจ เป็นตัวอย่างที่ดีบ้างตามสมควร ไม่อย่างนั้นแล้วนะ
ถ้าเราพูดไปแล้ว เขาก็ไม่เห็นว่า เราจะทำอะไรได้ ก็ดีแต่พูดเท่านั้นครับ”

 

– อ.นคร พงษ์น้อย –
ผู้อำนวยการ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank

Related Post :
Share It!