ลูกค้าคือสิ่งที่มีค่าขององค์กร การให้บริการลูกค้าจึงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง
แต่เป็นทัศนคติที่ทุกคนในองค์กรมีต่อลูกค้าและร่วมกันส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและน่าประทับใจให้กับลูกค้า
Be The VICTOR ขอนำเสนอ 20 ข้อคิดการให้บริการลูกค้า
#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank
Related Post :
Share It!