เป็นเวลากว่า 20 ศตวรรษที่หลักปรัชญาของขงจื๊อที่ว่าด้วยคำสอนในเรื่องของศีลธรรมส่วนตัว ศีลธรรมในปารปกครอง ความถูกต้องและความยุติธรรม ยังคงฝังรากลึกในสังคมเอเชียมาตลอด คำสอนของขงจื๊อมุ่งเน้นให้มนุษย์พัฒนาคุณธรรมและการดำรงรักษาจริยธรรม พร้อมกับการไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนี่คือ 20 คำสอนจากขงจื๊อที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองในด้านคุณธรรมและความรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank

Related Post :
Share It!