ขงจื๊อมองว่า ถ้าแต่ละคนเป็นคนดี สังคมก็จะดีด้วย การกระทำของแต่ละคนส่งผลกระทบต่อสังคม ดังนั้นสังคมจะดี ต้องเริ่มจากคนที่ปฏิบัติดี เพื่อเป็นคนที่ดีพร้อม ขงจื๊อมี 9 คำสอน เป็นแนวทางให้คนได้พัฒนาและปฏิบัติตนเป็นคนที่สมบูรณ์
#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank
Related Post :
Share It!