Victor’s Book อ่านอะไรได้อย่างนั้น

หนังสือชุด “กฎแห่งกรรม” เขียนโดย ท.เลียงพิบูลย์ ซึ่งเป็นนามปากกาของ ทองหยก เลียงพิบูลย์ เป็นหนังสือที่สอนเยาวชนมาหลายยุคสมัย กล่อมเกลาให้เป็นคนดีและละเว้นจากการทำชั่ว ช่วยให้ผู้อ่านดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควรได้เป็นอย่างดี อ่านสนุกสอดแทรกข้อคิดทางโลกและทางธรรมตลอดทั้งเรื่อง ทุกวันนี้ชื่อของ “ท.เลียงพิบูลย์” และหนังสือชื่อ “กฎแห่งกรรม” นับวันที่จะเลือนหายไปจากความทรงจำของคนไทย และด้วยความผูกพันกับหนังสือชุดนี้

คุณปาริฉัตร ศาลิคุปต หรือนักอ่านรู้จักในชื่อ “กิ่งฉัตร” จึงได้ติดต่อขอลิขสิทธิ์จากทายาทเพื่อจัดพิมพ์แจกจ่ายเผยแพร่ไปยังห้องสมุดโรงเรียน โรงพยาบาล และมอบให้แก่ประชาชนที่สนใจ

“อยากแนะนำ กฎแห่งกรรม ของ ท.เลียงพิบูลย์ อาจจะเก่านิดนึงแต่ยังคิดว่า หาได้ในห้องสมุดทุกแห่ง มันจะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นว่าคนเราทำอะไรก็จะได้ผลตอบแทนเช่นนั้น เป็นหนังสือที่กล่อมเกลาให้คนรู้จักคุณธรรม ให้เรารู้จักมีความเมตตา ให้คนเคารพในผู้อื่นมากขึ้น ไม่ใช่มองยึดแต่ตัวเราอย่างเดียว กฎแห่งกรรมเป็นรวมเรื่องสั้นที่มาจากเรื่องจริงทั้งหมด ปัจจุบันอาจจะคิดว่า มันเป็นแนวอิทธิฤทธิ์เหนือจริงปาฏิหาริย์ แต่ถ้าเราตัดจากจุดนั้นแล้วมองให้เห็นถึงแก่นของเรื่องสั้นแต่ละเรื่อง นี่คือ การสอนให้คนเป็นคนดี”

 

– ปาริฉัตร ศาลิคุปต –

นักเขียนนวนิยาย

นามปากกา กิ่งฉัตร / อลินา / ชื่อถง

#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank

Related Post :
Share It!