นี่เป็นหนังสือที่ว่ากันว่า Dr. Napoleon Hill ได้ใช้เวลา

ถึง 25 ปี ในการเขียน โดยใช้ประสบการณ์ตรงที่ได้

จากการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญๆ ของโลกและนำมาวิเคราะห์

จนสะท้อนออกมาเป็นมุมมองที่สร้างแรงบันดาลใจ  ให้กับผู้อ่าน ไม่แปลกที่ใครก็ต้องมีไว้ใกล้ๆ มือ

เพื่อเป็นต้นแบบแห่งการทำงานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

“เป็นเล่มที่เก่ามากแต่เป็นเล่มที่ผมจะหยิบขึ้นมาอ่านบ่อยมาก

เวลาเราเกิดปัญหา เราก็จะมานั่งอ่าน เราก็จะเห็นว่าบางคนเจอปัญหา  เหมือนเราแล้วเค้าทำยังไง แก้ยังไง”

 

– จันทร์ศรีษร มณีฉาย –

ผู้บริหาร สอบติด แอปพลิเคชัน

 

#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank

Related Post :
Share It!