thumbnail alt text

“ชีวิตคือการทดสอบ…แต่ละช่วงแต่ละวัยของชีวิต มันมีการทดสอบทุกปี”

-นัฐวุฒิ พูนพิริยะ-

ผู้กำกับภาพยนตร์

#BeTheVICTOR   #CIMBTHAIBank

Related Post :
Share It!