“จะทำจะเป็นอะไรให้ได้ดี ต้องตั้งใจแล้วทำจริง และต้องมีการศึกษาในเชิงลึก”

 

– พิชัย จิราธิวัฒน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กลุ่มธุรกิจค้าส่ง เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป

 

#BeTheVICTOR   #CIMBTHAIBank

Related Post :
Share It!