“การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว

ต้องใช้เวลา ต้องใช้ ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ

แต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม

สิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง

คือดูมันครึทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีไม่ครึต้องมีความอดทน

เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง”

 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ

วันที่ 27 ตุลาคม 2516

ศิลปินผู้วาดภาพ ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี

Related Post :
Share It!