การที่จะสอบติดได้ ต้องทำข้อสอบ
แล้วรู้จุดบกพร่องของตัวเอง ซึ่งก็เหมือนกับ
ชีวิตจริงที่รู้จุดบกพร่องของการทำงาน
เพื่อจะได้อุดรอยรั่วและพัฒนาให้ดีขึ้น

 

– จันทร์ศรีษร มณีฉาย –
ผู้บริหาร สอบติด แอปพลิเคชัน

 

#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank

Related Post :
Share It!