“พอเพียง” คำนี้ น้อย…แต่เวลาเอาไปใช้แล้วมีค่ามาก

– จิตต์สิงห์ สมบุญ –

Related Post :
Share It!