ทำยังไงให้มันคล้อยกับธรรมชาติ เราจะไปฝืนธรรมชาติไม่ได้

พยายามอย่าไปประสาน อย่าไปชน ทำให้มันหลีกเลี่ยง ให้ก่อนหรือหลัง

ให้มันคร่อมให้ได้ ให้มันสับหว่างให้ได้ นั่นแหละ ถึงจะประสบความสำเร็จ

-ชัยพร พรหมพันธุ์-

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

#BeTheVICTOR

Related Post :
Share It!