เคล็ดลับสู่ความสำเร็จคือ การสังเกต
และเมื่อเกิดปัญหาอะไรก็ต้องแก้ให้ตรงจุด

 

– ชัยพร พรหมพันธุ์ –
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

 

#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank

Related Post :
Share It!