จุดล้มเหลวกลายมาเป็นจุดผลักดันให้เรา
ถ้ามีใครคิดว่าเราทำหน้าที่ได้ไม่ดี ไม่สมบูรณ์
เราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นให้มาก

 

– ดนีย์นาถ บุรกสิกร –
แฟชั่นสไตลิสต์

#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank

Related Post :
Share It!