ต้องลงมือทำทันที โดยให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมา’

– ทวีชัย เจาวัฒนา –

Related Post :
Share It!