ตราบใดสิ่งไหนที่เราทำและมีประโยชน์ต่อสังคม
แสดงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ

– นันทวรรณ รุ่งวงศ์พานิช –
นักเขียนบทละครโทรทัศน์

#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank

Related Post :
Share It!