การที่เราจะประสบความสำเร็จคือ เราต้องไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เราต้องพยายามเปลี่ยนแปลงพัฒนา

การพัฒนาบางครั้งอาจทำให้เราสูญเสียฐานเดิมคือ คนอ่านเดิม อาจจะไม่ชอบในสไตล์ที่เราเขียนขึ้นมา

พัฒนาหรือว่าเราต่อยอดขึ้นมา คือมันก็ต้องก้าวต่อไป คือความสำเร็จมันไม่ได้อยู่กับที่ เราต้องก้าวให้ทันตลอดเวลา

เราต้องไปกับปัจจุบัน ไปอนาคตไปกับทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้เรามีความตื่นตัวแล้วทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

 

 

– ปาริฉัตร ศาลิคุปต –

นักเขียนนวนิยาย

นามปากกา กิ่งฉัตร / อลินา / ชื่อถง

Related Post :
Share It!