ถ้าคุณได้ทำในสิ่งที่ชอบ คุณจะทำมันได้ทั้งวันทั้งคืน
จนเกิดเนื้องานที่ดีและทำให้ก้าวสู่จุดสูงสุดได้เร็ว

 

– ผรินทร์ สงฆ์ประชา –
ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Nasket

 

#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank

Related Post :
Share It!