“ศิลปินเพื่อศิลปะ…ศิลปะเพื่อศิลปิน”
เชียงใหม่อาร์ตมิวเซียม เกิดจากกลุ่มศิลปินที่รวมตัวกันสร้างบ้านให้กับงานศิลปะ มุ่งหวังให้ศิลปะได้จรรโลงจิตใจผู้คน และในขณะเดียวกันก็เป็นบ้านให้ศิลปินได้สร้างผลงานศิลปะ
Be The Victor ขอนำเสนอบทสัมภาษณ์ของ อ.พรชัย ใจมา ถึงเส้นทางของเชียงใหม่อาร์ตมิวเซียม…จากความคิดที่ได้จับกลุ่มคุยกันบนโต๊ะ สู่การวางแผนและลงมือทำ สร้างให้เป็นจริงบนที่ดินกว่า 52 ไร่ ตลอดจนนำไปสู่การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
#BeTheVictor #CIMBTHAIBank
Related Post :
Share It!