“ตัวเราข้างในคือศิลปะ”
ศิลปินคือผู้สร้างงานศิลปะ ผู้ถ่ายทอดตัวตนข้างในออกมาเป็นผลงานผ่านรูปแบบต่างๆ ตามที่แต่ละคนถนัด
Be The Victor ขอชวนค้นพบแนวทางการสร้างผลงานศิลปะที่สะท้อนตัวตนข้างในของ อ.พรชัย ใจมา ผู้ได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ โดยกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2548
“ศิลปะต้องทำจากข้างใน จะต้องมุ่งหาข้างในตัวเองแล้วถ่ายทอดออกมาด้วยรูปแบบไหนก็ได้ที่มันตรงกับข้างในตัวเอง
มันเป็นปัจจัตตัง ต้องรู้ได้เรื่องพวกนี้ เหมือนกับเราชอบกินอะไร
บางทีก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆ ด้วยซ้ำไป แต่บางคนหาไม่เจอเพราะว่า เขาไปดูข้างนอกไง”
พรชัย ใจมา
จิตรกรและผู้ร่วมก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ (Chiangmai Art Museum)
Related Post :
Share It!