ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ความตั้งใจต้องมาก่อน และทุ่มเทให้เต็มที่

 

– พิชัย จิราธิวัฒน์ –
กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล

 

#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank

Related Post :
Share It!