คุณค่าของงานศิลปะอยู่ที่ไหน? ระหว่างมูลค่ากับคุณค่าเราให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากัน?
BE THE VICTOR ขอเชิญคุณร่วมค้นพบแรงบันดาลใจและคำตอบเรื่องคุณค่า และแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ของ รศ.ลิปิกร มาแก้ว ผ่านแนวคิดที่มาจากประสบการณ์และแนวทางของตนเอง
“แรงบันดาลใจและคุณค่าของงานศิลปะ”
รศ.ลิปิกร มาแก้ว
ศิลปิน/อาจารย์สอนศิลปะ
#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank
Related Post :
Share It!