สิ่งที่เหลือไว้คือ ความดี ความหมายที่ฝากไว้

– วัชระ ประยูรคำ –

Related Post :
Share It!