ถ้าเราทำตามที่คนอื่นทำ หรือยืมความฝันของคนอื่น
แล้วบอกว่าเป็นความฝันของตัวเอง
เราจะไม่ได้ค้นพบความสุขที่แท้จริง

 

– วิทิตนันท์ โรจนพานิช –
คนไทยคนแรก ผู้ปีนยอดเขา Everest สำเร็จ

#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank

Related Post :
Share It!