ตัวผมเป็นอย่างไร งานผมก็เป็นอย่างนั้น

 

-ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี-
จิตรกร

 

#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank

Related Post :
Share It!