เหรียญบาท คือความทรงจำ คือชีวิต

 

– อิทธิพล วาทะวัฒนะ –

Related Post :
Share It!