สิ่งสำคัญที่สุด คือ ความอดทน
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาอย่าท้อแท้

– อ. นคร พงษ์น้อย –
ผู้อำนวยการ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank

Related Post :
Share It!