“ถ้าจะเปิดร้านหนังสือ…ก็ต้องถามตัวเองว่า ตัวเองชอบอะไร?

เริ่มจากตรงนั้นที่จะเลือกหนังสือมา มี Passion ในหัวข้อไหน?

แล้วก็ให้โตจากตรงนั้น ขยายจากที่ตัวเองชอบ

 

ถ้าคุณเป็น Expert ทางด้านนั้น

จะเปิดที่ไหนก็ได้นะ คนเขาก็จะมาหาคุณเอง…ไม่ต้องห่วงหรอก”

 

เชน สุวิกะปกรณ์กุล

เจ้าของร้านหนังสือ Hardcover

สำนักพิมพ์และหอศิลป์ Serindia

Related Post :
Share It!