คำว่า Food Stylist ก็คือ สไตล์
ถ้าเรามีสไตล์ที่ชัดเจนมากพอ
เราจะสามารถไปเติมเต็มช่องว่างของเขาได้

– เอกรินทร์ อยู่สุขสมบูรณ์ –
Food Stylist

#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank

Related Post :
Share It!